Kynologische training

De kynologische training is op de zaterdagmiddag na de africhtingstraining en start rond 16.00 uur.

Wilt u hier als niet lid van WEO ook aan deelnemen, dan vooraf graag afstemming zoeken met het bestuur. Voor niet-leden geldt dat men zelf voor een voorbrenger moet zorgen.