Op Facebook plaatsen we met regelmaat trainingsfoto's.

Wilt u deze zien, zoekt u dan op Facebook naar "VDH Kringgroep WEO Wierden" en zie onze activiteiten met onze duitse herdershonden in de mooie hondensport.