Deze vereniging is aangesloten bij VDH Nederland

Bestuursleden VDH Kringgroep Wierden

Voorzitter:

Wilma Achterhuis-Bos

wilmaachterhuis@outlook.com

Tel: 06-11518969

 

Secretaris:

Kimberley Achterhuis

kimberleyachterhuis@outlook.com

Tel: 06-10435486

 

Penningmeester:

Gerrit Janssen

gerrit.a.janssen@kpnmail.nl

Tel: 06-14428347