Kynologische training

Let op! Wijziging trainingstijd kynologische training (verhuist van de woensdag naar de zaterdag).

Vanaf zaterdag 27 januari zal de kynologische training plaats vinden op de zaterdagmiddag na de africhtingstraining en zal starten rond 16.00 uur.

Wilt u hier als niet lid van WEO ook aan deelnemen, dan eerst graag afstemming zoeken met Gerrit Janssen of Wilma Achterhuis  Voor niet-leden geldt dat men zelf voor een voorbrenger moet zorgen.

De weersomstandigheden bepalen of de trainingen wel of niet doorgaan, maar via een groepsapp kan dit tijdig worden gecommuniceerd.